Piotr Kutiak
tel. 663 740 066
e-mail: piotrkutiak@wp.pl
Więcej...

Trasa krajobrazowa wokół Zalewu Myczkowieckiego i Zalewu Solińskiego

TRASA V - Wokół Bieszczadzkich Jezior

Zmodyfikowana trasa Małej Obwodnicy Bieszczdzkiej i Obwodnicy Bieszczadzkich Jezior, pozwala odwiedzić zaporę w Myczkowczach i Solinie, zwiedzić wiele zabytków drewnianej achitektury oraz podziwiać piękno okolic bieszczadzkich zalewów i rezerwatów przyrody. Trasa położona na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Obwodnica Wokół Bieszczadzkich Jezior

Przebieg trasy oraz przykładowe atrakcje:

Lesko (0 km)
 • zamek Kmitów i kościół parafialny z XVI w.
 • synagoga z XVII w. z galerią prac bieszczadzkich artystów
 • kirkut – największy cmentarz żydowski w Bieszczadach
 • park miejski z pomnikowymi okazami drzew
 • Wolańska Skała
 • sowieckie żelbetonowe schrony bojowe z 1939-41 r.
 • cukiernia Szelców
 • park zamkowy
 • ratusz i kamieniczki z XIX w.
 • źródła mineralne,
Hoczew (6 km)
 • murowany rzymskokatolicki kościół pw. Św. Anny z z 1745r
 • prywatna galeria Zdzisława Pękalskiego
 • pomnik przyrody „Progi skalne na Hoczewce"
Średnia Wieś (9 km)
 • rzymskokatolicki kościół drewniany pw. Wniebowzięcia MB z 1608r.
 • park podworski z pomnikowymi okazami drzew
 • cerkwisko
Berezka (14 km)
 • stadnina koni,
 • ruina cerkwi,
 • sieć szlaków spacerowych
Myczków (23 km)
 • murowany kościół i cerkiew greckokatolicka z 1900 r.
 • Muzeum Bojków
Polańczyk (34 km)
 • dawna cerkiew murowana z 1908 r. - Sanktuarium Maryjne
 • Kiczerka - punkt widokowy
 • uzdrowisko
 • liczne ścieżki spacerowe
 • rejsy statkami po Zalewie Solińskim
 • wypożyczalnie sprzętu wodnego
Wołkowyja (39 km)
 • ośrodek zarybieniowy pstrąga PZW
 • cerkwisko z ruiną dzwonnicy parawanowej
 • lewoskręt do Górzanki
 • zagospodarowana plaża z wiatą grillową
Bukowiec (42 km)
 • ścieżka prowadząca na Korbanię – punkt widokowy na Zalew Soliński
 • ścieżka dydaktyczna z wiatą ogniskową nad rzeką
Sakowczyk (46 km)
Rajskie  (49 km)
 • odnoga Sanu Zalewu Solińskiego,
 • cerkwisko
 • droga do rezerwatu „Krywe”
 • miejsce po kopalni ropy naftowej
Olchowiec (53 km)
 • galeria przydrożna z pracami artystów bieszczadzkich
 • wypał węgla drzewnego
Chrewt (55 km)
 • panorama na Jezioro Solińskie
Polana (59 km)  dawna  drewniana cerkiew pw. św. Mikołaja z 1730r.
 • ruiny kościoła rzymskokatolickiego z dzwonnicą
 • punkt widokowy
Czarna (70 km)
 • galeria „Barak” z pracami artystów bieszczadzkich
 • kopalnia ropy naftowej
 • ścieżki spacerowe
 • źródła mineralne
 • dawna drewniana cerkiew pw. Św. Dymitra z 1834 r.
 • drewniane domy – tradycyjne budownictwo ludowe
Żołobek (72 km)
 • dawna drewniana cerkiew z 1830 r.,
 • hodowla danieli i jeleni
Rabe (75 km)
 • drewniana cerkiew z 1852 r. pw. św. Mikołaja
Zadwórze (76 km)
Hoszowczyk (78 km)
 • dawna drewniana cerkiew z pocz. XX w.,
 • panorama masywu Żukowa i góry Gromadzyń
Równia (83 km)
 • Dawna cerkiew drewniana z pocz. XVIII w.
Ustrzyki Dolne (84 km)
 • Bieszczadzkie Muzeum Przyrodnicze
 • murowana cerkiew greckokatolicka z ikonostasem z 1874 r.
 • kirkut
 • Muzeum Młynarstwa i Wsi
 • Kościół z ikoną Matki Boskiej z Bełza
 • Strwiąż
 • Pływalnia Delfin
 • kościół murowany z 1664 r. Sanktuarium Matki Bożej z ikoną z Rudek k. Lwowa w Jasieniu
 • torowisko Węgiersko-Galicyjskiej Kolei Żelaznej
Ustianowa Górna (85 km)
 • drewniana cerkiew pw. św. Paraskewii  z 1792 r.
 • torowisko Węgiersko-Galicyjskiej Kolei Żelaznej
Ustianowa Dolna (87 km)
 • Drewniane domy w zabudowie wsi, przejazd przez masyw Żukowa.
Łobozew Dolny (90 km)
 • dawna zabudowa wsi,
Bóbrka (93 km)
 • rezerwaty „Nad Jeziorem Myczkowieckim”, „Koziniec”
 • kamieniołom z punktem widokowym
 • galeria rzeźb przydrożnych
 • kapliczka pańszczyźniana
 • pomnik „Powstania Leskiego”
 • sowiecki żelbetonowy schron bojowy z 1939-41 r.
Myczkowce (99 km)
 • pomnik przyrody nieożywionej „Skała Myczkowiecka”
 • dawna murowana  cerkiew pw. św. Jerzego z 1911r.
 • pozostałości parku i spichlerza dworskiego
 • rezerwaty: „Przełom Sanu pod Zwierzyniem”, „Koziniec”
 • zapora wodna, Zalew Myczkowiecki
Myczkowce O.W. „Caritas” (100 km)
 • Ośrodek Jeździecki „Eden” z krytą ujeżdżalnią, możliwość przejażdżki bryczką lub organizacji kuligów
 • mini zoo
 • Centrum Informacji o Obszarach Natura 2000
 • wiaty ogniskowe dla grup wycieczkowych
 • korty tenisowe
 • Centrum Kultury Ekumenicznej (160 miniatur cerkwi i kościołów Północnych Karpat)
 • Ogród Biblijny
 • liczne ścieżki edukacyjne i spacerowe
 • kawiarnia św. Franciszka
Zwierzyń (101km)
 • dawna cerkiew murowana z 1799 r.
 • dom doliniański z wnęką
 • cudowne źródełko,
 • rezerwat „Przełom Sanu pod Grodziskiem"
 • elektrownia wodna
 • sowieckie żelbetonowe schrony bojowe z 1939-41 r.
Uherce Mineralne (104 km)
 • barokowy kościół rzymskokatolicki pw. Św. Stanisława Biskupa z 1757 r.
 • rezerwat faunistyczny „Bobry w Uhercach”
 • dwór Herbutów
 • pomnik przyrody nieożywionej „Wodospad w Uhercach Mineralnych”
 • Bieszczadzkie Drezyny Rowerowe
 • torowisko Węgiersko-Galicyjskiej Kolei Żelaznej
 • rezerwat faunistyczny „Bobry w Uhercach”
 • Ekomuzeum „W krainie bobrów”
Lesko 110 km.