Piotr Kutiak
tel. 663 740 066
e-mail: piotrkutiak@wp.pl
Więcej...

Historyczne Bramy Bieszczadów - Sanok, Zagórz i Lesko

TRASA VII - Historyczne Bramy Bieszczadów

Trasa obfitująca w atrakcje przyrodnicze, kulturowe i historyczne. Odwiedzamy trzy ważnie dla historii Bieszczadów i Ziemi Sanockiej miasta: Lesko, Zagórz i Sanok. Zwiedzamy zabytki i osobliwości przyrodnicze. Istnieje możliwość przejścia pieszego szlakami turystycznymi po Górach Słonnych.


Przebieg trasy oraz przykładowe atrakcje

Lesko (0 km)

 • zamek Kmitów i kościół parafialny z XVI w.
 • synagoga z XVII w. z galerią prac bieszczadzkich artystów
 • kirkut – największy cmentarz żydowski w Bieszczadach
 • park miejski z pomnikowymi okazami drzew
 • źródła mineralne
 • Wolańska Skała
 • sowieckie żelbetonowe schrony bojowe z 1939-41 r.

Zagórz (10 km)

 • Droga Krzyżowa - galeria bieszczadzkich twórców 
 • murowana cerkiew prawosławna pw. Michała Archanioła z 1836r.
 • rzymskokatolicki kościół murowany z 1697 r.  pw. Wniebowzięcia NMP - sanktuarium Matki Bożej z XV w. ikoną Zwiastowania
 • ruiny klasztoru Karmelitów Bosych z pocz. XVIII w. z ogrodami i wieżą widokową
 • zabytkowa lokomotywa parowa TKt48-124
 • cerkiew greckokatolicka w Wielopolu z 1939r.
 • torowisko i stacja Węgiersko-Galicyjskiej Kolei Żelaznej
 • szlak Papieski

Zahutyń (12 km)
Sanok (15 km)

 • Park Krajobrazowy Gór Słonnych
 • Specjalny Obszar Ochrony Ptaków Góry Słonne PLB180003
 •  Specjalne Obszary Ochrony Siedlisk Góry Słonne PLH180013
 • Dorzecze Górnego Sanu PLH180021 i Rzeka San PLH180007
 • Pomnik przyrody nieożywionej „Orli Kamień”
 •  12 pomników przyrody ożywionej (lipy, jesion i kasztanowiec)
 • pomnik przyrody nieożywionej - źródełko siarkowe „Nad Wodospadem”
 • park miejski i Kopiec Mickiewicza, zespół dworsko-parkowy Mniszek-Tchórznickiego, zespół pałacowo-dworski  z dworem starościńskim z XVIIIw.  i pozostałościami parku dworskiego
 • Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku prawie 200 obiektów drewnianych na 38 ha powierzchni
 • Muzeum Historyczne w Zamku (ikony z XV-XIX w., malarstwo współczesne, największa na świecie kolekcja dzieł Zdzisława Beksińskiego
 • Rynek (Ratusz Miejski z XVIII w.,  budynek dawnej Rady Miejskiej z końca XIX w. , kamieniczki z XVIII i XIX w., pracownie ikon, sklepy i kramy z pamiątkami, Biuro Wystaw Artystycznych, CIT,  kapliczka wotywna z 1810 ufundowana przez Ksawerego Krasickiego, Klasztor OO. Franciszkanów z 1640 r. – Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia
 • Pl. św. Michała (fundamenty średniowiecznego kościoła pw. Św. Michała Archanioła, kościół farny pw.  Przemienienia Pańskiego, dom Mansjonarzy z połowy XVIII w.
 • Judaika: Mała Synagoga Klaus Sadogora, Synagoga Jad Charuzim, kirkut
 • zabytkowe budynki: zajazd z XVIII, dawny szynk "Bacówka" - siedziba dyrekcji MBL, zajazd z XIXw. - siedziba dyrekcji Muzeum Historycznego, budynek gimnazjum i liceum im. Królowej Zofii, dawne koszary 45 Galicyjskiego Regimentu Piechoty z 1912r., dawne koszary Landwehry, dawny Dom Żołnierza, kamienica Ramerówka z 1866r., budynek Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego Sokół z przełomu XIX i XX w., willa Zaleskich, Willa Szomka, Willa Domańskich dawna C.K. Okręgowa Dyrekcja w Sanoku, budynek II LO, dawna Szkoła Ludowa im. Franciszka Józefa z 1898r., zajazd z XIX w. - siedziba dyrekcji Muzeum Historycznego, Ratusz Gminy Posada Sanocka z początku XXw., dworzec kolejowy z 1884r.
 • świątynie: Archikatedralny Sobór Prawosławny pw. Świętej Trójcy z 1784 r. z XVII w. z cudowną Ikoną Matki Boskiej Sanockiej, drewniana cerkiew grecko-katolicka pw. Wniebowstąpienia Pańskiego z 1844r., grecko-katolicka cerkiew pw. św. Dymitra, Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa z lat trzydziestych XXw., Zbór Zielonoświątkowców, Kościół polsko-katolicki z okresu międzywojennego
 • kapliczki: Kapliczka wotywna z 1810 ufundowana przez Ksawerego Krasickiego
 • ekspozycja militariów w dawnej jednostce wojskowej, ławeczka Dzielnego Wojaka Szwejka, sowieckie żelbetonowe schrony bojowe z 1939-41 r. (16 obiektów), dawne koszary 45 Galicyjskiego Regimentu Piechoty z 1912r., dawne koszary Landwehry, dawny Dom Żołnierza
 • nekropolie przy ul. Matejki i Rymanowskiej z końca XVIIIw., kwatera żołnierzy radzieckich, cmentarz jeniecki z 1941r.

Bykowce (21 km)

 • rezerwat Polanki ze ścieżką dydaktyczną
 • pomniki przyrody nieożywionej,
 • źródła mineralne,
 • pomniki przyrody: Mały i Duży Kamień
 • Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Sanisko w Bykowcach PLB180045
 • zespół dworski z pocz. XXw.
 • sowieckie żelbetonowe schrony bojowe z 1939-41 r.

Załuż (28 km)

 • XIX-wieczny zespół dworski
 • sowieckie żelbetonowe schrony bojowe z 1939-41 r.
 • cmentarz żołnierzy słowackich z II wojny światowej
 • torowisko Węgiersko-Galicyjskiej Kolei Żelaznej

Zamek Sobień (30 km)

 • rezerwat przyrody z ciekawą ścieżką dydaktyczną
 • bunkry Linii Mołotowa
 • ruiny średniowiecznego zamku Kmitów
 • taras widokowy

Manasterzec (31 km)

 • dawna cerkiew z 1820r.
 • rezerwat Góra Sobień ze ścieżką dydaktyczną i punktem widokowym
 • torowisko Węgiersko-Galicyjskiej Kolei Żelaznej
 • lewoskręt do Bezmiechowej – lotnisko szybowcowe

Łukawica (33 km)

 • prawoskręt - wieś Bezmiechowej - szybowisko
 • torowisko Węgiersko-Galicyjskiej Kolei Żelaznej

Lesko (39 km)