Piotr Kutiak
tel. 663 740 066
e-mail: piotrkutiak@wp.pl
Więcej...

Bieszczadzka galeria przyrodnicza

Znajdziecie tu Państwo zdjęcia osobliwości przyrodniczych z terenu południowo-wschodniej Polski. Prawie połowa terytorium województwa podkarpackiego objęta jest ochroną. Spotykamy tu wszystkie krajowe formy ochrony przyrody: dwa parki narodowe, dziesięć parków krajobrazowych, dziewiećdziesiąt cztery rezerwaty oraz kiltadziesiąt obszarów wchodzących w skład Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Bieszczady są ostoją wielu ciekawych i rzadkich gatunków grzybów, roślin i zwierząt. Występują tu największe populacje drapieżników, rzadkich  i ważnych dla utrzymania różnorodności biologicznej Polski i Europy. 

Poznawanie tajemnic przyrody jest moją pasją od najmłodszych lat.  Poznawałem ją poprzez naukę w technikum leśnym, studia na kierunku ochrona przyrody i zasobów leśnych, pracując w ekologicznych organizacjach pozarządowych. Brałem udział w krajowych kampaniach na rzecz ochrony przyrody, kursach, szkoleniach, seminariach i konferencjach. Najwięcej jednakże nauczyłem się obserwując przyrodę, przebywając w środowisku naturalnym. Część wrażeń i ulotnych chwil udało mi się utrwalić na zdjęciach. Zapraszam do ich obejrzenia.