Piotr Kutiak
tel. 663 740 066
e-mail: piotrkutiak@wp.pl
Więcej...

Oferta przewodnicka - przewodnik bieszczadzki Piotr Kutiak

Jestem aktywnym przewodnikiem beskidzkim z dużym doświadczeniem w oprowadzaniu grup wycieczkowych. Posiadam aktualne uprawnienia do oprowadzania wycieczek górskich nadane decyzją Wojewody Podkarpackiego nr 469/07. Jestem także licencjonowanym przewodnikiem Bieszczadzkiego Parku Narodowego (nr lic 009/07, następnie 004/09). Posiadam uprawnienia przewodnika po obiektach sakralnych Diecezji Przemyskiej i Rzeszowskiej (nr lic.12/2019) i Muzeum Historycznego w Sanoku. Od kilku lat jako przewodnik bieszczadzki obserwuję coraz większe zainteresowanie regionem, z którym związany jestem od urodzenia. Oprowadzając wycieczki mam przyjemność ukazywać najpiękniejsze miejsca południowo-wschodniej Polski. Moją pasją jest popularyzacja idei ochrony przyrody, krajoznawstwa oraz czynnego wypoczynku na obszarach o unikatowych walorach przyrodniczych, kulturowych i historycznych.

Oferta przewodnicka - wycieczki, warsztaty.

 1. Wycieczki krajoznawcze trasami komunikacyjnymi w południowej części województwa podkarpackiego: autobusem, busem, samochodem (jako piąte koło u wozu - ględzący pasażer), rowerem, pontonem, wozem zaprzężonym w konie.
 2. Wycieczki piesze wszystkimi szlakami turystycznymi w Bieszczadach, Beskidzie Niskim oraz na Pogórzu Karpackim (Pogórze Bieszczdzkie, Bukowskie, Przemyskie, Gorlickie, Dynowskie, Strzyżowskie, Rzeszowskie itd. )
 3. Wycieczki piesze po ścieżkach edukacyjnych połączone z warsztatami przyrodniczymi na terenach Lasów Państwowych, parków krajobrazowych oraz szlakami dydaktycznymi Bieszczadzkiego i Magurskiego Parku Narodowego.
 4. Wycieczki tematyczne (krajoznawcze, przyrodnicze, kulturowe) dla młodzieży szkolnej i kolonii letnich, niepełnosprawnych intelektualnie, seniorów, studentów, grup zawodowych, stowarzyszeń, biur turystycznych itp.
 5. Wycieczki tematyczne dla niepełnosprawnych, seniorów i małych dzieci z dostosowanymi do nich trasami i atrakcjami.
 6. Wycieczki po szlakach tematycznych (Szlak Architektury Drewnianej, Szlak Nadsańskich Umocnień - Linia Mołotowa, Szlak Dzielnego Wojaka Szwejka, Szlak Naftowy, Szlak Aleksandra Fredry, Szlak Ikon Doliny Sanu, Szlak  Ikon Doliny Osławy, Szlak Rodziny Beksińskich, Szlak Prawem i Lewem, ),
 7. Podchody krajoznawcze - tajemnice rezerwatów przyrody.
 8. Piąte koło u wozu, czyli wycieczki z turystami indywidualnymi w ich własnych samochodach: pakiety rodzinne i indywidualne.
 9. Warsztaty fotograficzne, czyli zwiedzanie ciekawych i mało znanych miejsc połączone z fotografowaniem

Posiadam również spore doświadczenie w koordynowaniu projektów proekologicznych, dot. Karpat. Od 2004 roku oprócz oprowadzania wycieczek realizujęś się w prowadzeniu i organizowaniu: szkoleń, konferencji i seminariów oraz pisaniu artykułów, projektów, opracowywaniu profesjonalnych prezentacji z wykorzystaniem własnych zdjęć, tabel, schematów i map. Wykonuję także opracowania i ekspertyzy dotyczące stanu drzew, np. pomników przyrody.

Inne usługi:

 • artykuły i publikacje o tematyce krajoznawczej i przyrodniczej (współpracowałem m. in. z wydawnictwami: Pascal, Edytorial, Ruthenus, Libra )
 • zdjęcia Bieszczadów (krajobrazy, fauna i flora) - publikacje w wydawnictwach Przyroda Polska, Edytorial, Ruthenus, Libra oraz wielu gmin: Miasto Sanok, gmina Sanok, Solina, Zagórz i inne.
 • birdwatching - obserwacje ptaków. Wielokrotnie prowadziłem obserwacje ptaków podczas Europejskich Dni Ptaków organizowanych przez Ogólnoploskie Towarzystwo Ochrony Ptaków. Ogranizuję wycieczki połączone z obserwacją ptaków dla turystów i uczestników rajdów i tourów przyrodniczych.
 • obserwacje bieszczadzkiej i beskidzkiej fauny
 • zajęcia entomologiczne (od 20 lat prowadzę zajęcia dot. obserwacji, fotografowania, odłowów i preparowania owadów)
 • konsultacja krajoznawcza treści map turystycznych, wydawnictw promocyjnych (współpraca w ramach działalności SPT KARPATY polegająca na konsultacji treści map Compass i wielu innych)
 • oznaczanie gatunków fauny i flory, ekspertyzy dendrologiczne,
 • pomoc w organizacji Zielonych Szkół, akcji proekologicznych, kampanii na rzecz ochrony przyrody
 • organizacja warsztatów edukacyjnych z udziałem ekspertów - przedstawicieli polskich organizacji ekologicznych
" W zasadzie niemal każdy - a juz szczególnie zamiłowany przewodnik turystyczny - po pewnym czasie wyrabia sobie swój własny, indywidualny styl przewodzenia i zaznajamiania słuchaczy z terenem i jego właściwościami. Tworzy sobie też coś w rodzaju wizji, jak te tereny mogły kiedyś wyglądać."
Franciszek Kotula - "Po pogórzu rzeszowskim błądząc".