Piotr Kutiak
tel. 663 740 066
e-mail: piotrkutiak@wp.pl
Więcej...

Prelekcje

Prelekcje przyrodnicze, kulturowe i krajoznawcze.

Przykładowa tematyka:

 • Atrakcje turystyczne Bieszczadów, Beskidu Niskiego, Gór Słonnych, Dołów Jasielsko-Sanockich, Pogórza Dynowskiego, Strzyżowskiego, Przemyskiego, Bukowskiego
 • Bieszczadzki i Magurski Park Narodowy,
 • Obszary chronione w województwie podkarpackim i małopolskim,
 • Fauna i flora Bieszczadów, Beskidu Niskiego oraz Pogórza Karpackiego,
 • Co w trawie piszczy - poznajemy owady Bieszczadów (prezentacja entomologiczna)
 • Parki i ogrody Podkarpacia,
 • Kampanie proekologiczne
 • Drzewa Polski - osobliwości dendrologiczne Bieszczadów,
 • Osobliwości przyrodnicze doliny Sanu.
 • Park Miejski w Sanoku
 • torfowiska Bieszczadów Wysokich,
 • ptaki Bieszczadów Wysokich,
 • świat owadów w Bieszczadzkim Parku Narodowym,
 • szata roślinna Bieszczadzkiego Parku Narodowego,
 • formy ochrony przyrody w Województwie Podkarpackim itp.
 • Odnawialne źródła energii (byłem  trenerem prowadzącym szkolenia w ramach projektów finansowanych ze środków UE i NFOŚiGW)