Piotr Kutiak
tel. 663 740 066
e-mail: piotrkutiak@wp.pl
Więcej...

Szlak Ikon Doliny Sanu

Trasa IX Szlak Ikon Doliny Sanu

Trasa obfitująca w zabytki drewnianej architektury sakralnej, wiedzie przez urokliwe tereny doliny górskiej rzeki San. Pozwala odwiedzić największą kolekcję ikon w Polsce zgromadzoną w dwóch placówkach w Sanoku. Jedna z najpiękniejszych tras wiodąca przez tereny Parku Krajobrazowego Gór Słonnych oraz Obszaru Europejskiej Siecki Ekologicznej Natura 2000 Góry Słonne PLB 180003.

Przebieg trasy oraz przykładowe atrakcje

Sanok (0 km)
 • Park Krajobrazowy Gór Słonnych
 • Specjalny Obszar Ochrony Ptaków Góry Słonne PLB180003
 •  Specjalne Obszary Ochrony Siedlisk Góry Słonne PLH180013
 • Dorzecze Górnego Sanu PLH180021 i Rzeka San PLH180007
 • Pomnik przyrody nieożywionej „Orli Kamień”
 •  12 pomników przyrody ożywionej (lipy, jesion i kasztanowiec)
 • pomnik przyrody nieożywionej - źródełko siarkowe „Nad Wodospadem”
 • park miejski i Kopiec Mickiewicza, zespół dworsko-parkowy Mniszek-Tchórznickiego, zespół pałacowo-dworski  z dworem starościńskim z XVIIIw.  i pozostałościami parku dworskiego
 • Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku prawie 200 obiektów drewnianych na 38 ha powierzchni
 • Muzeum Historyczne w Zamku (ikony z XV-XIX w., malarstwo współczesne, największa na świecie kolekcja dzieł Zdzisława Beksińskiego
 • Rynek (Ratusz Miejski z XVIII w.,  budynek dawnej Rady Miejskiej z końca XIX w. , kamieniczki z XVIII i XIX w., pracownie ikon, sklepy i kramy z pamiątkami, Biuro Wystaw Artystycznych, CIT,  kapliczka wotywna z 1810 ufundowana przez Ksawerego Krasickiego, Klasztor OO. Franciszkanów z 1640 r. – Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia
 • Pl. św. Michała (fundamenty średniowiecznego kościoła pw. Św. Michała Archanioła, kościół farny pw.  Przemienienia Pańskiego, dom Mansjonarzy z połowy XVIII w.
 • Judaika: Mała Synagoga Klaus Sadogora, Synagoga Jad Charuzim, kirkut
 • zabytkowe budynki: zajazd z XVIII, dawny szynk "Bacówka" - siedziba dyrekcji MBL, zajazd z XIXw. - siedziba dyrekcji Muzeum Historycznego, budynek gimnazjum i liceum im. Królowej Zofii, dawne koszary 45 Galicyjskiego Regimentu Piechoty z 1912r., dawne koszary Landwehry, dawny Dom Żołnierza, kamienica Ramerówka z 1866r., budynek Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego Sokół z przełomu XIX i XX w., willa Zaleskich, Willa Szomka, Willa Domańskich dawna C.K. Okręgowa Dyrekcja w Sanoku, budynek II LO, dawna Szkoła Ludowa im. Franciszka Józefa z 1898r., zajazd z XIX w. - siedziba dyrekcji Muzeum Historycznego, Ratusz Gminy Posada Sanocka z początku XXw., dworzec kolejowy z 1884r.
 • świątynie: Archikatedralny Sobór Prawosławny pw. Świętej Trójcy z 1784 r. z XVII w. z cudowną Ikoną Matki Boskiej Sanockiej, drewniana cerkiew grecko-katolicka pw. Wniebowstąpienia Pańskiego z 1844r., grecko-katolicka cerkiew pw. św. Dymitra, Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa z lat trzydziestych XXw., Zbór Zielonoświątkowców, Kościół polsko-katolicki z okresu międzywojennego
 • kapliczki: Kapliczka wotywna z 1810 ufundowana przez Ksawerego Krasickiego
 • ekspozycja militariów w dawnej jednostce wojskowej, ławeczka Dzielnego Wojaka Szwejka, sowieckie żelbetonowe schrony bojowe z 1939-41 r. (16 obiektów), dawne koszary 45 Galicyjskiego Regimentu Piechoty z 1912r., dawne koszary Landwehry, dawny Dom Żołnierza
 • nekropolie przy ul. Matejki i Rymanowskiej z końca XVIIIw., kwatera żołnierzy radzieckich, cmentarz jeniecki z 1941r.
Międzybrodzie (4 km)
 • dawna cerkiew greckokatolicka pw. Trójcy Świętej z 1899-1900r. 
Trepcza (9 km)
 • dawna cerkiew filialna, greckokatolicka p.w. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny,
Mrzygłód (15 km)
 •  trójdzielny budynek murowanej cerkwi pw. Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny wybudowany w 1901 r.
Hłomcza (17 km)
 • drewniana cerkiew grecko-katolicka pw. Soboru NMP z 1859r. XIX-wieczna dzwonnica z trzema dzwonami,
Dobra Szlachecka (19 km)
 • dawna cerkiew parafialna greckokatolicka pw. św. Mikołaja z 1879 r. ,
 • plebania grekokatolicka murowana z XIX w.
 • kapliczki przydrożne murowane z połowy XIX w. i z 1 połowy XIX w
Ulucz (25 km)
 • dawna cerkiew pw. Wniebostąpienia Pańskiego, jeden z najstarszych zabytków drewnianej architektury cerkiewnej w Polsce.
Witryłów (28 km)
 • znajduje się tu cerkiew drewniana filialna greckokatolicka św. Michała Archanioła 1813 r.
Łodzina (35 km)
Hłomcza  (38 km)

 • drewniana cerkiew greckokatolicka pw. Soboru NMP z 1859r.
 •  XIX-wieczna dzwonnica z trzema dzwonami z 1668 r.
Tyrawa Solna (43 km)
 • drewniana cerkiew pw. Jana Chciciela z 1837 r.,

Siemuszowa (47 km)

 • drewniana filialna cerkiew greckokatolicka pw. Przemienienia Pańskiego z 1841 r.

Tyrawa Wołoska (52 km)

 • Barokowy kościół konsekrowany w 1745r. ,
 • kirkut,
 • cmentarz greckokatolicki,
 • cerkwisko,
 • miejsce po dworze,
 • galeria

Hołuczków (54 km)

 • dawna cerkiew par. gr.-kat. p.w, św. Paraskiewy,

Wujskie (60 km)

 • Klasycystyczny kościół par. p.w. św. Kosmy i Damiana.

Sanok -Olchowce (69km)

 • dawna cerkiew parafialna Wniebostąpienia Pańskiego wzniesiona w 1844r.

Sanok (70 km)