Piotr Kutiak
tel. 663 740 066
e-mail: piotrkutiak@wp.pl
Więcej...

Doliną Solinki do Bieszczadzkiego Parku Narodowego

TRASA VI- DZIKIE BIESZCZADY czyli DOLINĄ SOLINKI DO BIESZCZADZKIEGO PARKU NARODOWEGO

Trasa Doliną Solinki do Bieszczadzkiego Parku Narodowego jest alternatywą Wielkiej Obwodnicy Bieszczadzkiej i trasy Bieszczadzkie Jeziora, pozwala w ciągu jednego dnia zwiedzić okolice Zalewu Solińskiego i zobaczyć połoniny. Wariant wybierany najczęściej przez wycieczki dysponujące jednym dniem na zwiedzanie Bieszczadów.

Obwodnica Dzikie Bieszczady

 

Przebieg trasy oraz przyładowe atrakcje

Lesko (0 km)

 • zamek Kmitów z XVI w. (pensjonat, możliwość zwiedzania jedynie z zewnątrz)
 • murowany kościół rzymskokatolicki parafialny z XVI w.,
 • synagoga z XVII w. z galerią prac bieszczadzkich artystów
 • kirkut – największy cmentarz żydowski w Bieszczadach
 • park miejski z pomnikowymi okazami drzew
 • Wolańska Skała
 • sowieckie żelbetonowe schrony bojowe z 1939-41 r.
 • cukiernia Szelców „Słodki Domek” z placem zabaw, parkingiem kilkoma salami i tarasami do konsumpcji ciast, lodów deserów; obok restauracja z daniami kuchni regionalnej
 • ratusz i kamieniczki z XIX w., dawna kaplica ormiańska zaadoptowana na Dom Seniora
 • źródła mineralne,
 • Basen Aquarius
 • szlak zielony Zagórz - Krysowa
 • liczne choć zaniedbane ścieżki spacerowe
 • cmentarz z I wojny światowej
 • aleją dębowa
 • park „Botanik” przy Zespole Szkół Leśnych
 • liczne miejsca noclegowe: Pensjonat Zamek, Hotel Szelców ***, Schronisko Beskidnik,

Glinne (2 km)

 • pomnik przyrody nieożywionej „Kamień Leski”,
 • kurhan,
 • szkółka leśna „Kostryń”,
 • zielony szlak i ścieżki spacerowe do Leska i Zwierzynia

Uherce Mineralne (6 km)

 • kościół rzymskokatolicki z 1757 r. pw. św. Stanisława Biskupa
 • rezerwat faunistyczny „Bobry w Uhercach”
 • dwór Herbutów (zdewastowany)
 • pomnik przyrody nieożywionej „Wodospad w Uhercach Mineralnych”
 • Bieszczadzkie Drezyny Rowerowe; przejazdy po linią 108 - torami Węgiersko-Galicyjskiej Kolei Żelaznej
 • Bieszczadzka Szkoła Rzemiosła
 • Ekomuzeum „W krainie bobrów”,
 • Ursa Maior - Bieszczadzka Wytwórnia Piwa
 • cmentarz z I wojny światowej

Olszanica (10 km)

 • Zespół pałacowo-parkowy: pałac Jordanów z 1902 r., park krajobrazowy z pomnikowymi okazami drzew, wzgórze bastionowe, stawy , groble, zabudowania gospodarcze, oficyna i kuźnia, most z II poł. XIX 
 • dawna murowana cerkiew pw. Zaśnięcia Matki Bożej z 1919 roku (którą zaprojektował Bronisław Wiktor) obecnie kościół rzymskokatolicki MB Pocieszenia
 • torowisko Węgiersko-Galicyjskiej Kolei Żelaznej

Stefkowa (18 km)

 • dawna drewniana cerkiew greckokatolicka pw. św. Paraskewii z 1836-40 r. obecnie kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP
 • torowisko Węgiersko-Galicyjskiej Kolei Żelaznej
 • Mogiła Tatarska

Ustjanowa (21 km)

 • drewniana cerkiew pw. św. Paraskewii z 1792 r. obecnie kościół rzymskokatolicki pw. Narodzenia NMP
 • Izba Pamięci Akcja H-T
 • torowisko Węgiersko-Galicyjskiej Kolei Żelaznej
 • szlaki do uprawiania narciastwa biegowego
 • Ścieżka historyczno - przyrodnicza „ŻUKOWEM DO KRAINY LIPECKIEJ”

Ustrzyki Dolne (24 km)

 • Bieszczadzkie Muzeum Przyrodnicze
 • murowana cerkiew greckokatolicka z ikonostasem z 1874 r.
 • kirkut
 • Muzeum Młynarstwa i Wsi - karczma z daniami regionalnymi polecam klepak młynarzowej, hryczanyki młynarza, zupę kisełycię.
 • murowany kościół rzymskokatolicki pw. MB Królowej Polski (1909 – 1911) z ikoną Matki Boskiej z Bełza
 • Strwiąż - rzeka (zlewisko Morza Czarnego)
 • Pływalnia Delfin
 • murowany kościół rzymskokatolicki pw. Wniebowzięcia NMP z 1664 r. - Sanktuarium Matki Bożej Bieszczadzkiej z ikoną z Rudek k. Lwowa
 • torowisko Węgiersko-Galicyjskiej Kolei Żelaznej - Bieszczdzkie Drezyny Rowerowe
 • wyciągi narciarskie Laworta i Gromadzyń
 • hotele i inne miejsca noclegowe
 • godne polecenia obiekty gastronomiczne: pizzernia Orlik, restauracja Piekiełko, restanuracja Piwniczka,
 • liczne szlaki i dobrze oznaczone i utrzymane ścieżki spacerowe - do zdobycia Korona Ustrzyckich Gór - szlak turystyczno – krajoznawczy
 • Izba Regionalna
 • Szlak Kolonizacji Józefińskiej
 • Szlak Naftowy
 • Szlak Umocnień Obronnych i Pomników Przeszłości
 • Minimuzeum Kopalnictwa Ropy Naftowej
 • Szlak Budowli i Pomników Sakralnych
 • Ścieżka spacerowa "Pod Dębami"

Hoszów (29 km)

 • drewniana cerkiew z 1900-1925 r.obecnie kościół rzymskokatolicki pw.św Bronisławy
 • Restauracja i Hotel Bieszczadzka Ostoja

Rabe k. Ustrzyk Dolnych (36 km)

 • drewniana cerkiew z 1852 r. pw. św. Mikołaja obecnie kościół rzymskokatolicki pw. Świętej Rodziny, starodrzew
 • godne polecenia pensjonaty - polecam Gościniec Rabe, Gęsi Zakręt
 • liczni hodowcy owiec
 • Stadnina koni - Chata i Stajnia Momo
 • pomniki przyrody jesion wyniosły i lipa szerokolistna
 • Galeria "Przy cerkwi" Jolanty i Waldemara Kordyaczny.
 • Ścieżka historyczno - przyrodnicza „RABE”

Żłobek (39 km)

 • dawna drewniana cerkiew pw. Narodzenia NMP z 1830 r.,obecnie kościół rzymskokatolicki pw. MB Nieustającej Pomocy
 • hodowla danieli i jeleni,
 • wododział/punkt widokowy

Czarna Górna (41 km)

 • galeria „Barak” Róży i Krzysztofa Franczaków z pracami artystów bieszczadzkich ♥♥♥♥♥
 • kopalnia ropy naftowej,
 • ścieżki spacerowe,
 • źródła mineralne,
 • dawna drewniana cerkiew pw. Św. Dymitra z 1834 r.,obecnie kościół rzymskokatolicki pw.Podwyższenia Krzyża Świętego; cmentarz przycerkiewny, starodrzew
 • drewniane domy – tradycyjne budownictwo ludowe
 • Muzeum Historii Bieszczad Rafała i LeAnn Dudka
 • pracownia Adama Glinczewskiego ps. "Łysy"Bieszczadzka Przystań Motocyklistów
 • kamieniołom - czynny zakład górniczy
 • drewniana kaplica rzymskokatolicka pw. Matki Boskiej Częstochowskiej Królowej Polski z 1909 r. w Czarnej Dolnej z ołtarzem z zniszczonej cerkwi
 • Szkolna Izba Przyrodnicza w Czarnej
 • Szkolne Muzeum Historyczne w Czarnej
 • droga do Michniowca (ferma jeleni)
 • Ścieżka Edukacyjna „Źródełko Św. Michała”
 • Ścieżka historyczno – przyrodnicza „SIEDLISKO”
 • Ścieżka historyczno - przyrodnicza „W KRAINIE LIPECKIEJ”

Lutowiska (45 km)

 • punkt widokowy,
 • brama Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
 • kościół rzymskokatolicki  pw. Stanisława Biskupa z 1911-1914r.,
 • Ekomuzeum Trzy Kultury - ścieżka spacerowa
 • kirkut z 2 połowy XVIII w. z ruiną synagogi
 • cerkwisko z cmentarzem unickim,
 • Ośrodek Naukowo – Dydaktyczny BdPN z salą dydaktyczną,
 • stadnina koni huculskich Trohaniec,
 • horoskop celtycki,
 • żywy zielnik” – czyli mini arboretum,
 • punkt certyfikacyjny Bieszczadzkiego Produktu Lokalnego,
 • godne polecenia restauracje: Karczma pod Żubrem, Stanica Kresowa Chreptiów
 • miejsce kaźni żydów
 • szlak zielony

Smolnik nad Sanem (51 km)

 • dawna cerkiew w stylu bojkowskim pw. Św. Michała Archanioła z 1791 r. wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, obecnie kościół rzymskokatolicki
 • sery kozie "Kozi Wypas "przy cerkwi - polecam
 • ścieżka edukacyjna "Szkółki"
 • "brama" Parku Krajobrazowego Doliny Sanu i Specjalnego Obszaru Ochrony  Ptaków i Siedlisk PLC180001 Bieszczady

Procisne (57 km)
Stuposiany (63 km)

 • cerkwisko z cmentarzem – zespół przyrodniczo-krajobrazowy,
 • siedziba Nadleśnictwa Stuposiany,
 • parking nad miejscem gdzie Wołosaty wpływa do Sanu - polecam
 • schronisko PTSM

Pszczeliny (67 km)

 • ścieżka przyrodnicza „Jodła”,
 • meandry Wołosatego
 • wodospad

Bereżki (71 km)

 • przyczółki mostów przedwojennej kolejki wąskotorowej
 • granica Bieszczadzkiego Parku Narodowego
 • dolina Wołosatego
 • wyjście szlaku niebieskiego na Widełki ( na wschód) i Magurę Stuposiańską (na północny zachód)
 • droga do Schroniska Studenckiego Koliba
 • punkt kasowo-biletowy i parking BdPN
 • wiata ogniskowa

Ustrzyki Górne (75 km)

 • stacja ratunkowa GOPR
 • wyjście szlaku czerwonego na Połoninę Caryńską ( na zachód) i Szeroki Wierch i Tarnicę (na wschód)
 • wyjście szlaku niebieskiego na Wielką Rawkę i Wołosate
 • punkty kasowo-biletowe i parkingi BdPN
 • strażnica Straży Granicznej
 • siedziba Dyrekcji Bieszczadzkiego Parku Narodowego
 • droga na Wołosate

Przełęcz Wyżniańska 890 m n.p.m. (79 km)

 • Punkt kasowy i parking BdPN – szlak zielony prowadzący na Małą i Wielką Rawkę (na południe) i Połoninę Caryńśką (na północ)

Berehy Górne (83 km)

 • cerkwisko i cmentarz przycerkiewny  z kamiennymi nagrobkami Hrycia Buhwaka
 • bacówki góralskie - świeże sery
 • Punkt kasowy i parking BdPN – szlak czerwony prowadzący na Połoninę Wetlińską (na zachód) i Caryńską (na wschód)

Przełęcz Wyżna 872 m n.p.m. (90 km)

 • punkt widokowy,
 • obelisk poświęcony pamięci Jerzego Harasymowicza (1933 – 1999),
 • pomnik „Ofiarom gór i ratownikom niosącym im pomoc",
 • Punkt kasowy i parking BdPN – wyjście szlaku żółtego na Połonine Wetlińską i Dział
 • Karczma u Górala, zekranizowana w serialu HBO "Wataha" - polecam

Wetlina (94 km)

 • Punkt kasowy BdPN – wyjście szlaku żółtego na Przełęcz Orłowicza i Paprotną,
 • wyjście szlaku zielonego na Dział i Małą Rawkę na południowy wschód), na Jawornik (na południe)
 • wodospad „Siklawa Ostrowskich”
 • pomnik żołnierzy WOP
 • liczne punkty gastronomiczne: Chata Wędrowca, Baza Ludzi z Mgły
 • kościół rzymskokatolicki pw. Miłosierdzia Bożego i klasztor OO. Bernardynów
 • szlaki do uprawiania narciastwa biegowego
 • pomnik przyrody - jesion wyniosły (największy w Bieszczadach)

Smerek (99 km)

 • liczne punkty noclegowe: Hotel Carpatia, Bojkowska Chata
 • wyjście szlaku czerwonego na Smerek  ( na wschód) i na Fereczatą (na zachód)
 • wiata turystyczna
 • stary cmentarz
 • krzyż przeniesiony z Połoniny Smereckiej w 2018 r.

Kalnica k. Wetliny (100 km)

 • rezerwat „Olszyna łęgowa w Kalnicy”,
 • wyciąg narciarski w O.W. Bogdanka,
 • kościół rzymskokatolicki pw. Ducha Świętego
 • droga leśna -  idealna do wycieczek rowerowych
 • droga na Jaworzec - idealna do wycieczek rowerowych
 • czarny szlak w kierunku zachodnim Jaworzec - Dołżyca przez (Czereninę 981 m n.p.m. Falową 968 m n.p.m.) oraz w kierunku wschodnim Jaworzec - Przełęcz Orłowicza 1099 m n.p.m.
 • ścieżka historyczna  Bieszczady Odnalezione
 • nagrobek Maximiliana Straetza i jego małżonki na starym cmentarzu
 • kapliczka murowana z dwuspadowym daszkiem krytym gontem
 • krzyż ustawiony w 1848 r. na pamiątkę zniesienia pańszczyzny w Jaworcu (około 300 m od Bacówki Jaworzec)
 • droga prowadząca do rezerwatu krajobrazowego "Sine Wiry"
 • wiata turystyczna

Przełęcz Przysłup 651 m n.p.m (101 km)

 • galeria „Fantasmagoria”,
 • stawy hodowlane, smażalnia i wędzarnia pstrąga -  Dom Pstrąga - serdecznie polecam ♥♥♥♥♥
 • stacja Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej,
 • punkt widokowy,
 • szlak żółty na Jasło
 • żeremia i roslewiska utworzone przez boby

Krzywe (102 km)

 • Stawy hodowlane i smażalnie– możliwość zakupu pstrągów,
 • Karczma "Wilczy Kęs" - serdecznie polecam♥♥♥♥♥
 • torowisko wąskotorówki
 • stary cmentarz przycerkiewny
 • stadnina koni „Carpatica”

Dołżyca (105 km)

 • liczne punkty widokowe na masyw Łopiennika (1069 m) i dolinę Solinki,
 • czarny szlak: na północ w masyw Łopiennika (1069 m n.p.m.), na wschód przez Falową (968 m n.p.m.) do Jaworzca.
 • liczne obiekty noclegowe pm. "Pod Brzózką", "Pod Źródełkiem" - polecam
 • torowisko wąskotorówki
 • wiata turystyczna
 • cerkwisko z cmentarzem przycerkiewny,

Cisna (108 km)

 • galerie bieszczadzkich artystów: "Czarny Kot", "Krywula", "Veraikon" - polecam
 • miejsce martyrologii - wzgórze „Betlejemka”,
 • restauracja Siekierezada z garażem (kolekcja zabytkowych pojazdów Pana Rafała Dominika) - polecam
 • ścieżka historyczno - dydaktyczna „Nad Sztolnią” z wieżą widokową na Jelenim Skoku
 • ścieżka przyrodnicza „Jeleni Skok”
 • Główny Szlak Beskidzki czerwony: w kierunku południowo-wschodnim Cisna – Smerek (przez Jasło 1153 m n.p.m., Okrąglik 1101m n.p.m., Fereczatą 1102 m n.p.m) oraz w kierunku północno-zachodnim Cisna – Komańcza (przez Wołosań 1071 m n.p.m., Jaworne 992 m n.p.m., Chryszczatą 997 m n.p.m)\
 • Ścieżki rowerowe z Cisnej: 1. (przez Dołżycę, Buk, Sine Wiry, Kalnicę, Strzebowiska, Przysłup, Krzywe, Dołżycę); 2. (przez Majdan, Roztoki Grn., Solinkę, Żubracze, Majdan); 3.Cisna – Komańcza : Karpacki Szlak Rowerowy;singletrack „Pod Honem”.
 • dawny cmentarz przycerkiewny z nagrobkami: zarządcy majątku Fredrów Antoniego Kwiecieńskiego i bieszczadzkich artystów
 • obelisk uCmentarz z I wojny światowejpamiętniający katastrofę śmigłowca z 1991r. (przy czerwonym szlaku na Okrąglik)
 • mini muzeum historyczne i dymarka (wzór z czasów Fredrowskich)
 • cmentarz z I wojny światowej
 • Zakapiorska kapliczka pamięci

Dołżyca (111 km)
Buk (115 km)

 • galeria Czarny Kot, pasieka,  dolina Solinki

Polanki (119 km)

 • droga do Łopienki
 • droga do ścieżki dydaktycznej w rezerwacie „Sine Wiry”
 • malownicze przełomy i drewniany most na Solince
 • wypały węgla drzewnego
 • kapliczka z 1896r.

Terka (123 km)

 • cerkwisko z ruiną dzwonnicy parawanowej
 • drewniane domy - tradycyjne budownictwo ludowe

Bukowiec (125 km)

 • ścieżka dydaktyczna z wiatą ogniskową nad rzeką
 • ścieżka na Korbanię

Wołkowyja (128 km)

 • ośrodek zarybieniowy pstrąga PZW
 • cerkwisko z ruiną dzwonnicy parawanowej
 • lewoskręt do Górzanki
 • zagospodarowana plaża z wiatą grillową

Górzanka (131 km)

 • dawna cerkiew drewniana  z 1718 r pw. Paraskewii obecnie kościół rzymskokatolicki pw. Podwyższenia Krzyża Świętego z trzema ikonostasami . Starodrzew z dębem liczącym
 • ponad 300 lat. Cmentarz z nagrobkami unickimi i współczesnymi w tym miejsce spoczynku Przemka „Chmiela” Chmielewskiego
 • kapliczka św. Jana Nepomucena
 • stadnina koni „U Ślązaka”
 • Szkolne Schronisko Młodzieżowe
 • liczne miejsca noclegowe: Ośrodek Niezapominajka- polecam,
 • Zakapiorski Szlak co kaskady Czartów Młyn
 • przejazd przez trzy brody na rzece Wołkowyjce

Tyskowa

 • ☦cerkwisko cerkwi greckokatolickiej pw. Michała Archanioła z 1837 r. Cerkiew została rozebrana w 1953 r. na polecenie władz Gminnej Spółdzielni w Hoczwi. Na cmentarzu nieliczne nagrobki, w tym powojenne nagrobki rodziny Budzińskich.
 • dworzysko- miejsce po dworze, dziś stoją tam dwa drewniane baraki zekranizowane w serialu Wataha
 • miejsce po wypale węgla drzewnego
 • droga i szlak na Przełęcz Hrycza i do murowanej odpustowej kapliczki z XVIII w.

Radziejowa

 • cerkwisko
 • wypał węgla drzewnego
 • źródełko „Święta Woda”

Stężnica (139 km)

 • liczne miejsca noclegowe: Uroczysko SPA
 • Natura Park – ośrodek z własnym torem do off-road i trasami dla quadów
 • zagroda z alpakami
 • kościół rzymskokatolicki murowany
 • kaskady na potoku


Baligród (140 km)

 • cmentarz wojskowy żołnierzy polskich i radzieckich poległych w latach 1944-47,
 • rzymskokatolicki kościół murowany pw. Niepokalanego Poczęcia NMP z 1877r.,
 • nowy kościół rzymskokatolicki pw. Miłosierdzia Bożego
 • rynek: obelisk ofiar mordu z 6 sierpnia 1944 r.
 • czołg T - 44 – pomnik wyzwolenia 24 X 1944r.,
 • cerkiew greckokatolicka pw. Zaśnięcia MB z 1829 r..
 • kirkut (około 50 macew ) z nagrobkiem z 1716 r.
 • brama Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
 • rynek - plenery filmu "Ogniomistrz Kaleń"
 • pomnik przyrody - 300-letni grab
 • pomnik poświęcony żołnierzom LWP, WOP, KBW poległych w walkach z UPA

Mchawa (144 km)

 • kaplica grobowa z XIX w. miejsce spoczynku przedstawicieli rodzin Ścibor-Rylskich, Poparów i Grodzickich – byłych właścicieli wsi
 • kośćiół rzymskokatolicki pw. Podwyższenia Krzyża Świętego (1981–1983)
 • kaplica odpustowa "Boga Ojca" z 1823 r.

Nowosiółki (151 km)

 • kapliczka greckokatolicka z 1912r., krzewem kłokoczki południowej - rośliny kultowej
 • kościółek z 2/3 sierpnia 1975r.,
 • Muzeum Łowiectwa p. Henryki i Jurka Wałachowskich „Knieja”  z ścieżką przyrodniczo-dydaktyczną

Hoczew (155 km)

 • kościół rzymskokatolicki pw. Św. Anny z 1745r.,
 • prywatna galeria Zdzisława Pękalskiego,
 • pomnik przyrody „Progi skalne na Hoczewce”
 • grodzisko z X-XI w.
 • dworzyszcze
 • zamczysko - miejsce narodzin Jacka Fredro

Łączki (159 km)
Lesko (163 km