Piotr Kutiak
tel. 663 740 066
e-mail: piotrkutiak@wp.pl
Więcej...

Moje projekty

Od 2003r realizowałem wiele przedsięwzięć finansowanych ze środków własnych, krajowych i unijnych. Pełniłem w nich rolę pomysłodawcy, asystenta, koordynatora, wnioskodawcy lub wykonawcy. Realizacja różnych przedsięwzięć była niejednokrotnie ogromnym wyzwaniem i pozwoliła zrealizować wiele marzeń i zamierzeń. Realizacja projektów była także cenną lekcją logistyki oraz pracy w zespole. Ogromnym wyzwaniem była dla mnie praca z instytucjami z Austrii, Ukrainy, Słowacji. Najbardziej satysfakcjonująca była jednak praca na rzecz środowiska lokalnego i regionu Karpat.