Piotr Kutiak
tel. 663 740 066
e-mail: piotrkutiak@wp.pl
Więcej...

Karpacki Mikrokosmos

Inicjatywę pt. Karpacki Mikrokosmos zrealizowałem na terenie Ośrodka Wypoczynkowo- Rehabilitacyjnego CARITAS w Myczkowcach. Była ona jedną z wielu elementów projektu Karpackie Inicjatywy Lokalne sfinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Realizatorem projektu było Stowarzyszenie Ekopsychologia.

Celem ukazania najnowszych trendów i innowacyjnych technik stosowanych w turystyce zorganizowałem dwa szkolenia w Myczkowcach i Sanoku. Wykonałem także ścieżkę dydaktyczną na terenie Ośrodka Wypoczynkowo- Rehabilitacyjnego CARITAS w Myczkowcach opartą na technologii QR-code. Na dziesięciu tablicach znajdują się kody które udostępniają urządzeniom mobilnym korzystanie ze lektora omawiającego atrakcje ośrodka tj.:  Ośrodek Jeździecki EDEN, zwierzyniec, ptaszarnię, Centrum Informacji o Obszarach Natura 2000, Ogród Biblijny, Centrum Kultury Ekumenicznej, galerię plenerową, kaplicę, kawiarnię św. Franciszka oraz parking z tablicami opisującymi ścieżki spacerowe. Poprzez utworzenie ścieżki uporządkowałem  ruch turystyczny na terenie ORW Caritas. Największym wyzwaniem było wykonanie e-przewodnika „Karpacki Mikrokosmos” opisującego walory ORW Caritas i jego najbliższych okolic. W ramach realizacji inicjatywy wdrożyłem także quest, za pomocą którego można poznawać atrakcje ośrodka w Myczkowcach. Wybór miejsca do realizacji opisywanego projektu nie był przypadkowy. Z ośrodkiem jestem związany emocjonalnie, gdyż tu odbywają się najważniejsze spotkania moich kolegów z Stowarzyszenia Przewodników Turystycznych Karpaty. Przyjeżdżam tu często ze znajomymi i z rodziną. Nie znam w Bieszczadach lepszego miejsca, które by zasługiwało na miano Karpackiego Mikrokosmosu. Znajdziemy tu wszystko co piękne i cenne tej części Karpat, sporo tu atrakcji ukazujących kulturowe, przyrodnicze i historyczne walory Bieszczadów. Jednakże najpiękniejsi są tu ludzie, z którymi mam zaszczyt się przyjaźnić: dyrektor ośrodka ks. Bogdan Janik, ks. Roman, Agata Chmura, Marek Zych oraz wiele innych osób pracujących w tym cudownym miejscu. Przewodnik i ścieżka poswtała przy pomocy technicznej Biura Turystyki Kulturowej PAWUK.

Do pobrania e-przewodnik Karpacki Mikrokosmos