Piotr Kutiak
tel. 663 740 066
e-mail: piotrkutiak@wp.pl
Więcej...

Budowa hoteli dla owadów zapylających oraz promocja roślin miododajnych

Inicjatywa zgłoszona przez Stowarzyszenie Etyka i Energia „Budowa hoteli dla owadów zapylających oraz promocja roślin miododajnych” realizowana w ramach projektu pod nazwą „Karpackie Inicjatywy Lokalne 2” przez Stowarzyszenie Ekopsychologia została dofinansowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W ramach przedmiotowej inicjatywy zaangażowano dzieci i młodzież z bieszczadzkich szkół oraz społeczności lokalne z terenu gminy Solina, a także  okolicznych bieszczadzkich miejscowości. Wykonano 100 hoteli dla owadów pożytecznych i zakupiono 100 sadzonek drzew miododajnych (z puli rodzimych gatunków), które rozdysponowano do szkół, instytucji, rolników, właścicieli gospodarstw agroturystycznych oraz przedstawicieli lokalnych stowarzyszeń. Projekt ma uświadomić dzieciom, młodzieży i mieszkańcom problem dot. zamierania populacji owadów pożytecznych i ma przeciwdziałać ich zanikaniu. Dodatkowo promowano rośliny miododajne reprezentujące gatunki rodzime, dzięki czemu uświadomiono dzieci, młodzież i dorosłych, że powinni wybierać do swych ogrodów rośliny pożytkowe,  dostarczające pszczołom surowca do produkcji miodu – nektaru, spadzi i pyłku. Poprzez tablice oraz artykuły na stronach internetowych i portalach społecznościowych mieszkańcy zostaną zapoznani z projektem, z roślinami miododajnymi oraz roślinami inwazyjnymi, które stanowią drugie - zaraz po niszczeniu siedlisk - największe zagrożenie dla światowej bioróżnorodności. Inwazyjne gatunki roślin stanowią szczególny problem na obszarach chronionych, wypierając rodzime gatunki roślin, dla ochrony których utworzono te obszary.