Piotr Kutiak
tel. 663 740 066
e-mail: piotrkutiak@wp.pl
Więcej...

Ścieżki gminne na terenie województwa porkarpackiego

Ścieżki spacerowe gminy Solina

 • Zielone Wzgórza nad Soliną – wiedzie znakami czerwonymi od Polańczyka (przystanek autobusowy w uzdrowisku) wzdłuż brzegów Jeziora solińskiego do Soliny.  Czas przejścia 4 godziny.
 • Niebieska Łezka – wiedzie znakami niebieskimi z Soliny dookoła Jeziora Myczkowieckiego przez Myczkowce i Bóbrkę  z powrotem do Soliny. Czas przejścia 5 godzin.
 • Cypel Polańczyk – ścieżka o znakach zielonych. Pętla dookoła uzdrowiska, wzdłuż brzegów zalewu. Czas przejścia  2 godziny.
 • Perła Polańczyka - ścieżka o znakach żółtych. Prowadzi przez południowe granice Polańczyka na stokach Wierzchowiny 560 m n.p.m. i Kabajki 606 m n.p.m.  Czas przejścia 5 godziny.
 • Łącznik –ścieżka o znakach niebieskich. Prowadzi z Polańczyka do Myczkowa. Czas przejścia 30 minut.
 • KICZORA – wiedzie znakami niebieskimi z Bukowca do Zawozu. Czas przejścia 3 godziny.
 • KORBANIA - ścieżka o znakach czerwonych. Prowadzi z miejscowości Bukowiec na widokowy szczyt Korbani 894m n.p.m., skąd z wieży widokowej można podziwiać Jezioro Solińskie, połoniny BdPN i najbliższą okolicę. Czas przejścia  5 godz.
 • CZAKÓW - ścieżka oznakowana kolorem żółtym. Łączy Bukowiec z Górzanką. Czas przejścia  1 godzina.
 • HORODEK - ścieżka o przebiegu: Zawóz Szkoła – Horodek – Werlas – Zawóz. Znaki czerwone. Czas przejścia 5 godzin.
 • WISINA – wiedzie znakami niebieskimi dookoła Berezki. Czas przejścia 2,5 godz. Kiczera zielony 3 godziny
 • Pasieki - ścieżka oznakowana kolorem żółtym. Skraca ścieżkę  „Kamieniec” w Berezce. Łaczy dawny Folwark z szczytem. Czas przejścia  1 godzina.
 • KAMIENIEC – wiedzie znakami czerwonymi z Berezki do Bereźnicy Niżnej, po czym wraca przez teren dawnego folwarku do Berezki. Czas przejścia  3 godziny.
 • CZAKÓW  – wiedzie znakami niebieskimi z Wołkowyja na szczyt Czaków 558 m n.p.m.  Czas przejścia  2 godziny.
 • RANCHO  – krótka ścieżka oznakowana kolorem żółtym. Tworzy pętlę w okolicy ośrodka Rancho w Wołkowyi. Czas przejścia  1 godzina.
 • BAZYLE –   wiedzie znakami czerwonymi wokół wsi Bóbrka Czas przejścia  4 godziny.
 • NA DZIALE –  ścieżka oznakowana kolorem żółtym prowadzi z Bóbrki na Dział 466 m n.p.m, gdzie łączy się z ścieżką Bazyle. Czas przejścia  1,5  godziny.
 • MYCZKÓW-BEREZKA – wiedzie znakami czarnymi z Myczkowa po północnych stokach góry Kiczera do Berezki. Czas przejścia  1 godzina.
 • WOKÓŁ MYCZKOWA  – ścieżka oznakowana kolorem żółtym, prowadzi po północnych stokach góry Kiczera dookoła wsi Myczków. Czas przejścia  1,5 godziny.
 • BAŁANDA  –  wiedzie znakami niebieskimi z szczytu Bałanda 604 m n.p.m (gdzie łączy się z ścieżką Wokół Cerkwiska) do wsi  Rajskie. Czas przejścia  3,5 godziny. Długość ścieżki 3,5 km.
 • WOKÓŁ CERKWISKA –  wiedzie znakami czerwonymi do cerkwiska  i cmentarza. Tworzy pętle wokół wsi Werlas. Czas przejścia  3,5 godziny.
 • CZARTÓW MŁYN  – zwana również Szlakiem Zakapiorskim wiedzie znakami czerwonymi  z Górzanki do urokliwego okresowego wodospadu na potoku Czartów Młyn. Czas przejścia  5 godzin.
 • FIGURA  –  ścieżka oznakowana kolorem żółtym. Wiedzie z Górzanki na szczyt Figury 625 m n.pm. Czas przejścia  1,5 godziny
 • SMERECKIE –  ścieżka oznakowana kolorem zielonym. Wiedzie z Górzanki na szczyt Smerckie 556 m n.pm. Czas przejścia 3 godziny
 • ŚWIĘTA WODA - ścieżka oznakowana kolorem żółtym. Czas przejścia  1 godzina.