Piotr Kutiak
tel. 663 740 066
e-mail: piotrkutiak@wp.pl
Więcej...

Uprawnienia przewodnickie

Mój przewodniku! tyś mnie wiódł przez góry,
Dając mi poznać ich poezję świeżą,
Nagą, dziewiczą piękność tej natury,
Nie zeszpeconą mdłych legend odzieżą,
Nie rozdrobnioną na powszednie rysy,
Zdawkowe słowa, zdawkowe opisy.

Adam Asnyk

Od kilku lat jako przewodnik górski beskidzki obserwuję coraz większe zainteresowanie regionem, z którym związany jestem od urodzenia. Oprowadzając wycieczki mam przyjemność ukazywać najpiękniejsze miejsca południowo-wschodniej Polski. Moją pasją jest popularyzacja idei ochrony przyrody, krajoznawstwa oraz czynnego wypoczynku na obszarach o unikatowych walorach przyrodniczych, kulturowych i historycznych.

Posiadam uprawnienia: przewodnika beskidzkiego kl. III na obszar Beskidów Wschodnich (nr leg. 469/07), przewodnika po Muzeum Historycznym w Sanoku, przewodnika Bieszczadzkiego Parku Narodowego (nr leg. 004/09)

Wyróżnienia i nagrody:

  • 19 września 2009 r zostałem odznaczony medalem "ZASŁUŻONY DLA TURYSTYKI" przez Ministra Sportu i Turystyki.Medal odebrałem z rąk Marszałka Województwa Podkarpackiego podczas obchodów Dni Turystyki.
  • Posiadam również z wszystkie odznaczenia najstarszej polskiej organizacji ekologicznej Ligi Ochrony Przyrody : Srebrną Odznakę Honorową, Złotą Odznakę Honorową, Złotą Odznakę Honorową "Zasłużony dla Ochrony Przyrody".
  • Zostałem również odznaczony Srebrną Odznaką Zasłużony dla Hufca ZHP Ziemi Sanockiej.


Posiadam również spore doświadczenie w koordynowaniu projektów proekologicznych, dot. Karpat. Od 2004 roku oprócz oprowadzania wycieczek realizujęś się w prowadzeniu i organizowaniu: szkoleń, konferencji i seminariów oraz pisaniu artykułów, projektów, opracowywaniu profesjonalnych prezentacji z wykorzystaniem własnych zdjęć, tabel, schematów i map. Wykonuję także opracowania i ekspertyzy dotyczące stanu drzew, np. pomników przyrody.
 

Na Połoninie WetlińskiejPunkt widokowy w parku miejsim w SanokuNa Wetlińskiejz wizytą w Nadleśnictwie BaligródWetlińskaWetlińskaPołonina Wetlińskaw drodze do Schroniska pod Rawkamiw sanockim SkansenieSektor Pogórzański w Skansenie w SanokuKiczerka nad Zalewem Solińskimw świątyni w GórzanceKolejką Bieszczadzką do Balnicyna Krzyżu w Górach SłonnychPołonina Wetlińska w chmurachschodzimy na BerechyRejs po ZalewieWycieczka z Sekretarzem Episkopatu Polski