Piotr Kutiak
tel. 663 740 066
e-mail: piotrkutiak@wp.pl
Więcej...

Walory przyrodnicze Sanoka i okolic

W dziale tym zamieściłem informacje na temat walorów przyrodniczych mojego miasta oraz jego najbliższych okolic.Od kilkunastu lat zajmuję się badaniami flory i fauny spotykaniej w powiecie sanockim. Zgromadziłem na ten temat sporą bibliotekę oraz wiele danych. Z uwagi na fakt, że w przyszłości chciałbym wydać o tych zagadnieniach publikację (w formie książkowej lub elektronicznej), zamieszam tu jedynie niewielką część rozpozanych przeze mninie gatunków. Na mojej pierwszej samodzielnie wykonanej stronie www.sanok-przyroda.website.pl znajdowały się opisy sanockiej etomofauny, które to były wykorzystywane za moją wiedzą w róznych publikacjach naukowych oraz przewodnikach. Z uwagi na fakt, że ze z w/w strony kopiowano wszelkie informacje na potrzeby prac dyplomowych, licencjackich i magisterskich bez podania źródła nie zamierzam wspierać więcej tego typu działalności.