Piotr Kutiak
tel. 663 740 066
e-mail: piotrkutiak@wp.pl
Więcej...

Rezerwat Biosfery Karpaty Wschodnie

Rezerwat Biosfery Karpaty Wschodnie Rezerwat Biosfery Karpaty Wschodnie utworzony w roku 1992, stanowią: po stronie polskiej, Bieszczadzki Park Narodowy wraz z Parkiem Krajobrazowym Doliny Sanu i Ciśniańsko - Wetlińskim Parkiem Krajobrazowym, po stronie słowackiej Park Narodowy Połoniny wraz Obszarem Chronionego Krajobrazu „Karpaty Wschodnie”, po stronie ukraińskiej Użański Park Narodowy. Rezerwaty biosfery to chronione tereny o randze międzynarodowej, tworzące światowy system obszarów chronionych. Ustanawiane są one przez UNESCO w ramach programu Człowiek i Biosfera (MaB). Rezerwat Biosfery "Karpaty Wschodnie" jest jedynym w Europie obszarem chronionym, powstałym na pograniczu trzech państw. Park Narodowy Połoniny z siedzibą dyrekcji w Sininie, został powołany do życia 1 października 1997r. i zajmuje powierzchnię 29 805 ha. Powierzchnia otuliny to 10 972 ha. Park leży w najbardziej wysuniętym na północ obszarze Słowacji i graniczy z Bieszczadzkim Parkiem Narodowym. Chroni się tutaj najwyższą część słowackich Bieszczadów – Bukovskie Vrchy pokrytą lasem bukowym. Piętro połonin, występujące na obszarze parku z charakterystycznymi gatunkami: fiołkiem dackim, wiczomleczem karpackim, wężymordem górskim i ciemiernikiem czerwonawym stanowi jedyne takie zbiorowisko na Słowacji, Na terenie parku żyje 3600 gatunków bezkręgowców oraz 294 gatunków kręgowców, w tym 19 gatunków ryb, 8 gatunków płazów, 13 gatunków gadów, 199 gatunków ptaków i 55 gatunków ssaków. Obszar Chronionego Krajobrazu „Karpaty Wschodnie” zbliżony jest statusem do polskiego parku krajobrazowego zajmuje obszar Laboreckiej Vrchoviny zajmuje obszar 26 833 ha. Liczne są tutaj gatunki endemiczne bezkręgowców.