Piotr Kutiak
tel. 663 740 066
e-mail: piotrkutiak@wp.pl
Więcej...

Przyroda Polskich Karpat na obszarze uprawnień przewodnika beskidzkiego

W dziale tym znajdziecie Państwo opis walorów przyrodniczych województwa podkarpackiego, regionu o wybitnych wartościach przyrodniczych. Ponad 46% omawianego regionu znajduje się pod ochroną. 

Ochrona przyrody ojczystej jest moją pasją. Od najmłodszych lat interesowałem się naukami przyrodniczymi, poprzez zainteresowania wybrałem Technikum Leśne i studia. Byłem laureatem Olimpiad Biologicznych i innych konkursów. Praca w Nadleśnictwie, a obecnie w Urzędzie Miasta Sanoka ma wiele punktów wspólnych z moimi zainteresowaniami. Unikam określeń typu: eko, bio itd. Jestem przyrodnikiem, nie ekologiem. Nie staram się naprawiać świata poprzez przywiązywanie się do drzew, wrzeszczenie na ulicach z transparentami, choć uważam że takie metody są niekiedy potrzebne i skuteczne. Jednakże poprzez edukację i kształtowanie wrażliwości ludzi młodych na piękno przyrody możemy uratować naszą planetę i staram się w pracy społecznej i przewodnickiej jak najlepiej przekazać moją wiedzę i pasję.

Zamieszczony opis form ochrony przyrody zawiera aktualne dane.